Ansiomerkit

Ansiomerkin tai standaarin myötämistä koskevan ehdotuksen voit tehdä alla olevan hakemuksen kautta. 

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT


1 §

Etelä-Savon Liikunta ry:n kunnia- ja ansiomerkkejä ovat:

kultainen ansiomerkki

hopeinen ansiomerkki

pronssinen ansiomerkki

standaari


2 §

KULTAINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää

 • Henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut valtakunnallisten liittojen tai niiden piiri- ja aluejärjestöjen, Etelä-Savon Liikunnan jäsenyhteisön tai seurojen johtoelimissä vähintään 15 vuoden ajan.
 • Aktiiviurheilijalle tai valmentajalle olympia- tai MM-tason urheilusaavutuksista.

3 §

HOPEINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää

 • Henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut valtakunnallisten liittojen tai niiden piiri- ja aluejärjestöjen tai Etelä-Savon Liikunta ry:n johtoelimissä vähintään 10 vuoden ajan. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut vähintään 10 vuoden ajan seuran johtoelimissä.
 • Ulkomaan kansalaiselle, joka on merkittävällä tavalla avustanut Etelä-Savon Liikunta ry:tä sen ulkomaisten suhteiden kehittämisessä.
 • Aktiiviurheilijalle tai valmentajalle PM- tai EM-tason urheilullisesta menestyksestä.

4 §

PRONSSINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää:

 • Henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut alueen tai sen jäsenseuran hyväksi vähintään 5 vuoden ajan.
 • Aktiiviurheilijalle tai valmentajalle SM-tason saavutusten perusteella.

5 §

STANDAARI voidaan myöntää

 • Etelä-Savon Liikunta ry:n jäsenseuran jäsenelle ansiokkaasta toiminnasta hänen merkkipäivänään.
 • Etelä-Savon Liikunta ry:n jäsenyhteisölle, joka täyttää tai on täyttänyt vähintään 25 v.
 • Aktiiviurheilijalle tunnustukseksi erityisen hyvästä suorituksesta.
 • Henkilölle tai yhteisölle, joka on taloudellisesti erityisen merkittävällä tavalla tukenut Etelä-Savon Liikunta ry:tä.
 • Yhteisölle kiitollisuuden osoituksena tuloksellisesta yhteistyöstä.

6 §

Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Etelä-Savon Liikunta ry:n hallitus.


7 §

Ansiomerkeistä ja standaareista peritään niiden todellinen hinta ja sen maksaa ehdotuksen tekijä.


8 §

Etelä-Savon Liikunta ry:n toimisto pitää luetteloa ansiomerkkien ja standaarien  saajista.


9 §

Ansiomerkkejä ja standaaria ei saa luovuttaa toiselle.


10§

 Kadonneen merkin tai standaarin tilalle voi lunastusmaksun suorittaessa saada uuden.