Koulutuksia seuroille, Etelä-Savon Liikunta

Seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, hallituksen jäsen, jaoston johtoryhmän jäsen, joukkueenjohtaja, taloudenhoitaja, tiedottaja tai markkinointivastaava. Tälle joukolle on tarjolla erilaista koulutusta oman osaamisensa kehittämiseksi. Koulutukset sopivat myös seurojen päätoimisille ammattilaisille.

Alla olevia koulutuksia toteutetaan niin tilauksesta kuin avoimina koulutuksina.

Hyvän seuran hallinto -koulutus (3h)

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa. Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa (3h)

Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seura toiminnan tarkoitus? Onko meillä seuranvalmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Hyvä seura työnantajana -koulutus (3h)

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Hyvän seuran viestintä -koulutus (3h)

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Urheiluseuran rekrytointikoulutus (3h)

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta "pääomaa". Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin ja kehitetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis.matkat)

Hyvän seuran verotus (3h)

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille

Koulutus on suunnattu yhdistysmuotoisten urheiluseurojen hallitusten jäsenille, jaostojen jäsenille, joukkueenjohtajille ja seurojen työntekijöille. Seura saa parhaan hyödyn koulutuksesta, kun useampi seuran edustaja osallistuu tilaisuuteen, tällöin jo koulutuksen aikana päästään yhdessä pohtimaan oman seuran tapaa toimia.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö 

Tervetuloa ohjaajaksi –seurakoulutus (3 h)

Urheiluseurojen aloitteleville ja/tai nuorille lasten (alle 13 vuotiaiden) ryhmien ohjaajille. Tavoitteet: Saada perustietoa lasten urheilusta ja lasten kanssa toimimisesta urheiluseuran ohjaajana. Vinkkejä ryhmän hallintaan ja ohjauksen suunnitteluun. Sisältää käytännön ohjausosion.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 30€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus (sis. matkat)

Millaista koulutusta juuri Sinun seurasi toimijat kaipaavat?

Ota yhteyttä niin räätälöidään juuri teille sopiva koulutus.

Kalle Husso

Kalle Husso
Seuravastaava
kalle.husso(at)esliikunta.fi
044 341 0075