Uutta Buugia Liikkuva koulu - toimintaan

Uutta Buugia!

Liikkuva koulu hyvinvoinnin vuosikello -työpaja on suunniteltu jatkumoksi koulujen Liikkuva koulu toiminnalle. 

Työpaja on suunniteltu kouluille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Tavoitteena on tukea koulujen pitkäjänteistä kehittämistyötä ja toiminnan jatkuvuutta sekä jäsentää liikkuvaa kouluarkea konkreettisin keinoin. 

Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedutus.

Kesto on 2-3 t, riippuen pidetäänkö paja vesona vai YS-aikana. 

Teemasisällöt ovat:

  • Nykytilan arvio hyödyntäminen Liikkuvan koulun kehittämisessä
  • Toiminnallinen oppiminen työkaluna (OPS)
  • Tutkimusfaktat toiminnan perustana
  • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa (OPS)
  • Vanhempien osallisuus Liikkuva koulussa
  • Koulun oman hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden vuosikellon pohdinta ja sen laatiminen

Ennen työpajaa koulun tulee tehdä Liikkuvan koulun nykytilan arvio. Nykytilan arviointi tehdään ryhmätyönä: 

  • esimerkiksi Liikkuva koulu -tiimi, opettajainkokous, erilaiset pienryhmät
  • Oppilaiden osallistaminen

Lisätietoja

Pasi Parviainen

Anna Parta
044 3410077
anna.parta(at)esliikunta.fi