Tukipalvelut

Etelä-Savon Liikunta on mukana tukemassa eteläsavolaisia oppilaitoksia.