Johtamisen ja työhyvinvoinnin Bootcamp

Johtamisen ja työhyvinvoinnin Bootcamp
-Maailman parasta työelämää Etelä-Savoon


Hankkeessa ratkaistaan tarvetta johtamisen kehittämiseen, joka vahvistaa organisaatioiden työhyvinvointia ja 
henkilöstökäytäntöjä. Hankkeessa toteutetaan 
yksilöllistä, organisaatiokohtaista ja 
organisaatiorajat ylittävää yhteiskehittämistä. 

Hankkeen tavoitteena on johdon ja avainhenkilöiden osaamisen kehittäminen vastaamaan paremmin
työelämän ja johtamisen muutoksiin.

Johtamisen ja työhyvinvoinnin Bootcamp on käytännön harjoitteluun ja konkreettiseen kehittämistyöhön perustuva valmennusohjelma, Ohjelmassa julkiset, yksityiset ja 3. sektorin organisaatiot yhdessä, toimialasta riippumatta kehittävät itselleen parhaita johtamisen käytäntöjä. 

Ohjelmassa on 3 kehittämiskärkeä: 
1. Johdon ja avainhenkilöiden henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja johtajuuden vahvistaminen. Johtamisen haasteiden tunnistaminen sekä keinot kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen ja tätä kautta oman johtajuuden kehittämiseen. 
2. Organisaatiokohtainen kehittäminen henkilöstöjohtamisessa ja työhyvinvoinnissa.
3. Verkostoyhteistyö mahdollistaa uusia innovaatioita ja yhteistyökeinoja.

Bootcampissa toteutetaan toisiaan täydentävää kehittämistoimintaa, kuten
• alan johtavien asiantuntijoiden pitämiä alustuksia
• ohjattuja kehittämistyöpajoja sekä kehitysryhmätoimintaa pienryhmissä
• yritysparitoimintaa ja johdon vertaissparrausta
• hyvinvoinnin ja johtajuuden yksilöohjausta 
• opintomatkoja muiden maakuntien parhaisiin yrityksiin ja käytäntöihin sekä yritysverkostoihin

Hanke on ryhmähanke. Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi) on osahankkeen toteuttaja. Päähankkeen toteuttaja on Ilkat-In Oy. 

ESLi:n rooli hankkeessa
* kokonaistyöhyvinvoinnin johtamisen ja käytäntöjen tukeminen ja vahvistaminen sekä yksilön että kohdeorganisaation näkökulmista 
*yksilöllisen työhyvinvoinnin kehittäminen ja tuki kohdeorganisaatioiden osallistujille

Toiminta-alue: Etelä-Savo
Kunnat: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,  Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava

Hankkeen kohderyhmät: pk-yritykset, julkinen sektori ja 3. sektorin (yhdistykset ja järjestöt) organisaatioiden johto ja avainhenkilöt Etelä-Savossa.

Hankeaika: 1.5.2023 - 30.6.2025

ESLi:n osahankkeen kokonaisrahoitus: 107.754 €. EU-rahoituksen osuus on 86.203 €. 
Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.


Yhteystiedot

Mari Makkonen, aluejohtaja, henkilöstöjohtamisen ja hyvinvoinnin asiantuntija mari.makkonen@esliikunta.fi puh. 044 341 0059 (kuvassa keskellä)

Liisa Haikonen, aikuisten hyvinvoinnin asiantuntija liisa.haikonen@esliikunta.fi  puh. 044 341 0057 (kuvassa oikealla)

Mari Kurtti, hyvinvoinnin asiantuntija ja elintapaohjaaja (kuvassa vasemmalla) mari.kurtti@esliikunta.fi puh. 0440 225 422