Tukea nuorten työllistämiseen

OKM on myöntänyt Etelä-Savon Liikunta ry:lle 52 500 € erityisavustuksen edelleen haettavaksi urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin ajalle
1.5.-30.9.2021.

Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15 - 29 –vuotiaat. Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Mikäli seuralla ei ole valmiutta huolehtia palkanmaksusta ja sivukulujen teknisestä hoidosta niin voit kysyä ESListä maksullista palvelua. Palvelun hintaa ei voi vähentää avustuksesta. Seura on kuitenkin aina nuoren työnantaja.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että:
-    lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi

á 6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko
-    palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut (Ei sis. muita kuluja.)
-    samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää (max. 4 hlö)

Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.

ESLi tekee avustusta hakevan seuran kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen delegointisopimuksen.

Avustushakemus on jätettävä viimeistään ma 3.5. klo 9.00 mennessä alla olevalla lomakkeella.

Hakemukset pyritään käsittelemään 7.5 mennessä.

Seuroihin palkattaville ohjaajille tullaan järjestämään seuraavat koulutukset:

* Lasten liike -ohjaajakoulutus kokeneille ohjaajille, ti 1.6. klo 16–19 (Microsoft Teams), hinta 15€/ hlö. Ilmoittautuminen 26.5.2021 mennessä. Ilmoittaudu koulutukseen tästä
* Lasten liike - ohjaajakoulutus aloitteleville ja nuorille ohjaajille, 17.5 klo 16-19 (Microsoft Teams), hinta 15 €/hlö. Ilmoittaudu koulutukseen tästä

*Seuroille järjestetään asiasta Seura nuorten työnantajana -koulutus maksutta toukokuun aikana. Nyt näitä koulutuspäiviä tulee siis kaksi ja niissä käydään kädestä pitäen läpi miten homma mm. palkanmaksun osalta hoidetaan.
Laitamme sinulle päivämäärät ja linkit, kun asia varmistuu.

Toimintaohje:

1. Seura hakee avustusta ko. lomakkeella

2. ESLi hyväksyy hakemuksen ja/tai pyytää lisätietoja

3. ESLi toimittaa erillisen delegointisopimuksen seuran yhteyshenkilölle täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi

4. Seura tekee ja allekirjoittaa työsopimuksen ja delegointisopimuksen ja toimittaa ne Etelä-Savon Liikunta ry:lle (täytä, allekirjoita, skannaa ja lähetä kalle.husso@esliikunta.fi ja/tai lähetä/toimita osoitteella: Etelä-Savon Liikunta ry, Artium, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli)

5. ESLi maksaa seuran tilille delegointisopimuksessa mainitun summan, delegointisopimusta ja työsopimusta vastaan. Tilisiirtopäivät ovat 17.5, 17.6 ja 17.8.

6. Seura raportoi tuen käytöstä ESLille erillisellä raportointilomakkeella palkanmaksutositteineen 15.10.2021 mennessä, kalle.husso@esliikunta.fi tai lähettämällä kirjallisesti os. Etelä-Savon Liikunta, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli.

Valinnan jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle, ja siirrämme rahan seuran ilmoittamalle tilille ministeriön vaatimaa delegointisopimusta ja työsopimusta vastaan (toimitetaan kopio sähköpostilla Etelä-Savon Liikunnalle/Kalle Husso, lisätkää maininta edelleen toimittamisesta nuoren työsopimukseen). 

Vastaaminen maaliskuussa lähettämäämme kesätyökyselyyn oli vapaaehtoista. Eli tämä haku on avoinna myös ennakkokyselyyn vastaamattomille.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

Kalle Husso

Seurakehittäjä

kalle.husso@esliikunta.fi