Tukea nuorten työllistämiseen

OKM on myöntänyt Etelä-Savon Liikunta ry:lle 125 000 euron erityisavustuksen edelleen haettavaksi urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin ajalle
1.4.-30.9.2023.

Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15 - 29 –vuotiaat. Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että:

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi
  • 6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko
  • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut (Ei sis. muita kuluja.) 
  •  samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää (max. 4 hlö)

ESLi tekee avustusta hakevan seuran kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen delegointisopimuksen.

Tukea jaetaan kirjallisten hakemusten perusteella saapumisjärjestyksessä, puhelimitse ei voi tehdä varausta.

Tukea jaetaan niin kauan kuin rahoitusta riittää, kuitenkin niin, että viimeiset tukipäätökset tehdään 20.6.2023.

Avustuksen maksamisen ehtona on seuran edustajan osallistuminen infotilaisuuteen. Ilmoittaudu ennakkoon hakulomakkeen kautta,

Infotilaisuuksien ajankohdat

ma 3.4.2023 klo 17.30-19.00 Pieksämäki, Ukko Bistro

ti 25.4.2023 klo 17.30-19.00 Mikkeli, ESLin toimisto, SNO/Artium-rakennus

ke 26.4.2023 klo 17.30-19.00 Savonlinna, Seurahuone, Othello kabinetti

ke 3.5.2023 klo 17.30-19.00 Teams - infotilaisuus
to 1.6.2023 klo 17.30-19.00 Teams -infotilaisuus

 Tilaisuudessa käsitellään setelin käyttöön ja raportointiin liittyviä käytäntöjä, sekä nuoren työnantajana toimimista. Koulutukseen käytetään ministeriön tukea niin, että se on seuroille ilmainen.

Lisäksi palkatuille nuorille sekä seuratoimijoille järjestetään maksutonta koulutusta kevään ja kesän aikana. 

Lue lisää koulutuksista


Lisätiedot:

Mari Makkonen

Aluejohtaja

044 3410059