ILLI

Ikiliikkujille lisää liikettä – ILLI hanke


ILLI-hanketta toteutetaan 1.6.2023-30.5.2025 välillä kuuden liikunnan aluejärjestön alueella. Alueet ovat Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, Etelä-Savon Liikunta, Pohjois-Savon Liikunta, Lapin Liikunta, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu. Hankkeen kohderyhmänä ovat +65 -vuotiaat hankealueiden asukkaat.


Hankkeen keskeisinä tavoitteina on ikiliikkujen liikkeen lisäämiseen tähtäävien toimintojen hyödyntäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti.  Toimenpiteinä on mm. toimijaverkostojen rakentaminen, liikuntatapahtumien kehittäminen ja pilotointi, vertaisohjaajakoulutuksen toteutus, toiminnan integroiminen aluejärjestöjen toimintaan sekä ikiliikkujille liikuntaa järjestävien tahojen määrän lisääminen.


Hanketta toteuttavat mainitut kuusi aluejärjestöä yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahoina voivat toimia mm. kunnat, yhdistykset, seurat, opiskelijat ja kylät. Toimintaa suunnitellaan yhdessä erilaisissa alueiden omissa verkostoissa hyödyntäen osaksi jo olemassa olevaa toimintaa.

 Tiedustelut: 

Liisa Haikonen

liisa.haikonen@esliikunta.fi

044 341 0057