Seuranta ja kehitys

  • Toiminnan arviointi ja kehittämissuunnitelmat
  • Teemoitettu jatkosuunnitelma
  • Tarvittava yhteistyö mm. työterveyshuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa
  • Vaikuttavuus
Buusti360, seuranta ja kehitys