Suomen Aktiivisin työpaikka

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus

Mitkä ovat henkilöstöliikunnan tavoitteet? Liikkuuko henkilöstönne terveytensä kannalta riittävästi?  Paljonko liikuntaan investoidaan vuosittain henkilöä kohden?  Muun muassa tämän tyyppisiin kysymyksiin kartoitusprosessissa haetaan vastauksia ja ratkaisuja.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksessa liikunnan toteutusta arvioidaan 9 eri osa-alueella, jotka on määritelty pitkäjänteisen selvitys- ja tutkimustyön tuloksena. Osa-alueiden huomioonottaminen antaa edellytykset monipuoliselle ja tuloksekkaalle henkilöstöliikunnan toteutukselle osana laajempaa työhyvinvoinnin kokonaisuutta.

Jokainen osa-alue arvioidaan ja pisteytetään erikseen. Saatavilla on myös vertailu Suomen keskiarvoon verrattuna. Tulosraportti käydään huolellisesti läpi Buusti360- asiantuntijan kanssa. Kartoituksesta selviävät liikuntaohjelman vahvuudet ja kehityskohteet sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset.
 

Lisätietoja Suomen Aktiivisin työpaikka - sivulla