Torstai Vauhtileikit

Vauhdikkaat ulkoleikit yhdessä Jekku-jänön ja metsän eläinten kanssa

Ohjatut liikuntaleikit lisäävät kaikkien lasten ja aikuisten reippaan liikunnan määrää. Lähtekää Jekku-jänön ja muiden metsän eläinten kanssa leikkimään hauskoja leikkejä, jotka innostavat kaikki mukaan.

Kokeilkaa myös leikkiä samaa leikkiä eri ympäristöissä. Hippaleikki metsässä on erilaista kuin hippa avoimella kentällä. Kun leikit tulevat tutuiksi, voitte lasten kanssa varioida niitä. Minkälainen olisi teidän ryhmänne oma hippaleikki? 

Päivän tavoite: Reippaan ja vauhdikkaan liikunnan lisääminen

Miksi lapsen tulee saada päivittäin kuormittavuudeltaan erilaista liikkumista?  

·         Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle.   

·         Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti tiedollisiin prosesseihin, kuten tarkkaavaisuuteen, vireystilaan ja muistamiseen.   

·         Fyysinen aktiivisuus kehittää motoriikkaa ja fyysistä toimintakykyä sekä ennaltaehkäisee elintasosairauksia.   

·         Fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina.  

·         Liikkuminen tuo iloa ja onnistumisen elämyksiä.  

Miksi myös vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta?  

·         Rasittava liikunta, jolloin sydämen syke ja hengitys kiihtyvät huomattavasti, kehittää lapsen kestävyyskuntoa ja lihasvoimaa.  

·         Ihmisen hermojärjestelmä kehittyy voimakkaimmin juuri varhaiskasvatusikäisellä lapsella.  

·         Runsas fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä, voimakkaasti kuormittava fyysinen aktiivisuus ja erityisesti voimakkaita iskuja sisältävä liikunta vahvistaa luustoa.   

·         Runsaampi fyysisesti reipas leikkiminen on yhteydessä parempaan itsehillintään.  

Miten tavoitteeseen päästään?  

·         Kasvattajina meidän tulee huolehtia siitä, että kaikilla lapsilla on tasavertainen mahdollisuus liikkua.  

·         Huolehtikaa, että lasten päivittäinen ulkoileminen on toiminnallista.   

·         Välttäkää toimintoja, joissa lapsilta edellytetään pitkiä paikallaanolojaksoja.   

·         Ohjatkaa lapsille liikunnallisia sääntöleikkejä – ainakin ulkona.  

·         Huomioikaa erityisesti vähän liikkuvat lapset ja innostakaa heitä fyysisesti aktiivisiin leikkeihin.  

Lähde: Ilo, liekkiä ja yhdessä tekemistä, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (OKM 2016:21).

Ota kuvia/videoita Jekku-viikosta ja jaa ne somessa #jekkujänö #LiikunnanAlujärjestöt.

Materiaalit torstaille