Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa 2020

Hanketta toteuttavat 15 liikunnan aluejärjestöä yhteistyössä ja sitä hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.   

Hankkeen keskeiset tavoitteet 2020

  1. Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyön paikallinen edistäminen sekä varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan edistäminen.
  2. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen.
  3. Varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnallisten menetelmien ja liikuntaosaamisen vahvistaminen.
  4. Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi arjen aktiivisuuden edistämiseksi sekä oppimisvalmiuksien tukemiseksi.
  5. Maakunnallinen viestintä alle kouluikäisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kanssa. Hankkeeseen olemme saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Yhteystiedot

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 3410077

Kysy varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksia

Liikunnan aluejärjestöjen koulutuskokonaisuus.