HSM-aluehanke

Harrastamisen Suomen mallin aluehankkeen tavoitteena on edistää harrastemaisen liikunnan toteuttamista sekä kehittää harrastustoiminnan laatua. Hankkeessa luodaan toimintamalleja seurojen ja kuntien yhteistyöhön, lisätään harrastustoiminnassa mukana olevien ohjaajien osaamista sekä tuetaan yhdistyksiä harrastamista tukevan seuraorganisaation kehittämisessä. Liikunnan aluejärjestöt toimivat alueillaan toimijoiden verkottajina ja edistävät kuntatason yhteistyötä harraste liikunnan toteuttamiseksi. 

ESLi:n n konkreettisina toimenpiteinä ovat seuratapaamiset, pilottikuntien kanssa urheiluseurayhteistyön kehittäminen, ohjaajien osaamisen lisääminen koulutusten ja työpajojen pilotoinnin myötä sekä harrastuskaverimallin edistäminen.

Hankeaika 1.5.-30.6.2023

Hanketta toteuttavat seuraavat liikunnan aluejärjestöt:

 • Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (hankevastuu)
 • Etelä-Savon Liikunta ja Urheilu ry
 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
 • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
 • Kainuun Liikunta ry
 • Keski-Suomen Liikunta ry
 • Lapin Liikunta ry
 • Lounais-Suomen Liikunta ry
 • Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
 • Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
 • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry