Tanssin taikaa ja tasapainoa

TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA

Koronavirus

 

Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi) ja Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ulkoministeriön linjauksia mm. tapahtumien järjestelyjen suhteen koronavirus covid-19 -epidemiatilanteessa. Toistaiseksi Suomi on epidemian rajausvaiheessa. 

Seuraamme tilannetta ja päivittämme ajantasaista tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista nettisivuillemme. Hankkeen kurssit, tapahtumat ym. on peruttu 13.4.2020 asti ohjeiden mukaisesti. Hankkeen toimintojen osalta olemme suoraan yhteydessä yhteistyötahoihimme ja pyrimme yhdessä sopimaan uudet ajankohdat kesälle - syksylle 2020. (päivitetty 17.3.20)

 

***

HANKKEEN VÄLIKYSELY, päiväys 13.3.2020

Hei,

Kiitos mielenkiinnostasi Etelä-Savon Liikunta ry:n Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanketta kohtaa sekä kiitos myös mahdollisesta yhteistyöstä ja yhteisistä tanssiaskeleista hankkeen alkutaipaleella! Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke on vienyt tanssia ja tanssinopetusta sekä ohjausta lähelle maaseudun asukkaita, ja sitä kautta edistänyt hyvinvointia lapsista ikäihmisiin kaikilla hankealueen kuudella eri paikkakunnalla yhteensä jo reilun 3000 osallistujan voimin.

Nyt n. 8 toimintakuukauden jälkeen on tullut aika kerätä välipalautetta hankkeen toimintoihin osallistuneilta sekä yhteistyökumppaneilta. Samalla toivomme, että myös uudet hankkeesta kiinnostuneet täyttäisivät kyselyn ja kertoisivat omat toiveensa hankkeen jatkolle. Käytäthän n. 10 min aikaasi vastaamalla kyselyymme. Kyselyn avulla keräämme myös toiveita mahdolliselle jatkohakemukselle sekä ajallisesti että toiminta-alueen laajentamisen näkökulmasta.   Kyselyn linkki on avoinna 31.3.2020 asti. Kyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan max. 2 tunnin tanssikurssi omalle seurueelle. Tarkemmat tiedot kurssista käydään läpi voittajan kanssa. Yhteystiedot jäävät vain ESLi:n käyttöön ja kyselyn vastaukset esitetään raportissa kootusti ja nimettöminä.

Lisätietoa hankkeesta löytyy ESLi:n nettisivuilta, jossa myös linkit blogiin sekä Maaseutukuriirin tapahtumakalenteriin: https://www.esliikunta.fi/hanketoiminta/tanssin-taikaa-ja-tasapainoa/

Projekitipäällikölle (tiedot alla) saa myös mieluusti laittaa toiveita sekä ilmoittautua yhteistyötahoksi. Tänä keväänä etenkin uudet toimijat ja pienemmät kylät ovat painopistealuetta ja kesällä sitten kutsutaan tanssiin mukaan myös loma-asukkaat!

Hanke on saanut Leader-rahoitusta Veej´jakaja ry:ltä, Euroopan maaseuturahastosta.

LINKKI KYSELYYN:

https://link.webropolsurveys.com/S/B833C6BBD932CC8F

***

Hankkeen kuulumisia voi seurata blogista:

http://www.maaseutukuriiri.fi/blogit/tanssin-taikaa-ja-tasapainoa/

Hankkeen kursseja ja tapahtumia päivitetetään Maaseutukuriirin tapahtumiin:

http://www.maaseutukuriiri.fi/kalenteri/

sekä jaetaan sosiaalisessa mediassa mm. ESLi:n ja yhteistyötahojen facebook-sivuilla.

Hanke etsii yhteistyötahoksi tanssinopettajia ja -ohjaajia. Kts. kuva sivun alareunasta.

Hankkeen kuvaus

ESLi:n hallinnoima Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke tarjoaa monipuolista tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulla. Hanke tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset sekä kohderyhmäkohtaisesti että yhteisten tapahtumien ja kurssien kautta.  Hanke toimii verkostomaisesti eli hankkeessa haetaan aktiivisesti erilaisia yhteistyötahoja ja -muotoja. Hanke hyödyntää paikallista osaamista ja tuo siihen lisäksi tanssin ammattilaisten ja pitkän linjan harrastajien tuen. Hankkeen tavoitteena on viedä tanssi ja tanssiliikunta monipuolisella kirjolla lähelle maaseudun asukkaita ja samalla vaikuttaa heidän liikunta-aktiivisuuteensa lajin monipuolisten hyötyjen kautta - tanssien kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hank­keen ta­voit­teet

Elävöittää maaseudun asukkaiden arkea, lisätä liikettä ja liikuntaa (hyvinvointia) tanssin keinoin. Tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset kohderyhmittäin ja yhteisissä toiminnoissa sekä tarjota myös kesäasukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan esim. loma-aikoina.

Hankkeen avulla kootaan yhteen maaseudun tanssista kiinnostuneita henkilöitä, joiden harrastuksen jatkuvuuden tukena hankkeen jälkeen voisi olla esim. kansalaisopiston tai kyläyhdistyksen tarjonta. Tavoitteena on myös löytää ja kokeilla erilaisia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja poikkihallinnollisesti verkostoituen. Lisäksi hankeaikana koulutetaan ohjaajia ja vertaisohjaajia esim. lastentanssin ja ikäihmisten tanssiliikunnan tueksi. Hanke edistää kohderyhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia tanssiliikunnan kautta!

Tanssinopetus ja -ohjaus: Hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta lapsista ikäihmisiin sekä tanssiliikunnan, paritanssin että soolotanssin kautta. Opetustapa: pääsääntöisesti viikoittaiset kurssit (jatkuu vähintään yhden kauden esim. syyskausi tai kevätkausi) , viikonloppukurssit (eri puolella toiminta-aluetta), tanssilliset tapahtumat tai osa muuta tapahtumaa.

Kohderyhmä: valitut kunnat/kylät Veej’jakajan alueella (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli (kaupunkikeskusta ei kuulu hankealueeseen), Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala). Ensimmäisessä aallossa tietyt ja seuraavassa voi olla jatkavia sekä uusia tahoja mukana. Ideana on, että esim. saman päivän aikana voidaan tarjota tanssillista toimintaa samalla paikkakunnalla eri aikaan ja eri paikassa. Lisäksi kaiken ikäiset kokoavat tanssitapahtumat tai kurssit esim. viikonloppuisin tai loma-aikana, jolloin tarjonta on mahdollista kohdistaa myös kesäasukkaille.

Yhteistyötahot: paikalliset toimijat (aluejohtokunnat, yhdistykset, urheiluseurat, yritykset, koulut, palvelutalot, liikuntatoimi jne), vierailevat tanssinopettajat ja -ohjaajat lähikaupungeista, kansalais- tai seutuopistoyhteistyö ym. aiheesta kiinnostuneet tahot joilla esim. asiakas, tila tms. resursseja tarjottavana syntyvään verkostoon.

Toteutusaika 01.08.2019 - 31.10.2020

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Kokonaisrahoitus 106 125,00 €, josta on Euroopan unionin osuus + valtion osuus 59 998,54 €.

Yhteystiedot:

Mari Kurtti, projektipäällikkö/Project Manager, Tanssinopettaja (AMK)
Etelä-Savon Liikunta ry / Southern Savo Sports Federation (ESLi), Paukkulantie 22 (ARTIUM), 50170 MIKKELI
Puhelin: 0440 225 422 ja sähköposti: mari.kurtti@esliikunta.fi  
www.esliikunta.fi                                                                                      

(Päivitetty: 13.3.2020/mjk)