Etelä-Savon Liikkuva varhaiskasvatus -verkosto on kaikille alueen päiväkotien liikuntavastaaville suunnattu yhteisö, jossa halutaan edistää pienten lasten liikuntaa jakamalla ideoita ja toimivia käytänteitä.

Verkostotapaamisten sisällöt, tarpeet ja teemat tulevat verkoston osallistujilta.

Tavoitteena on tukea yhteisön onnistumista Liikkuva varhaiskasvatus edistämistyössä.

Tapaamisia järjestetään 2-4 vuodessa verkkokokoontumisena tai lähitapaamisena tilanteen mukaan,

Liikuntavastaavien verkostotapaaminen 22.2.2021

Liikkuva varhaiskasvatus

Aika: ti 22.2.2020 klo 13.00 - 16.00
Paikka: Mikrosoft Teams
Tilaisuus on osallistujalle maksuton.

Tapaamisen tarkoitus ja teemat

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen. Verkostotyöllä haluamme tukea tätä toimintaa.

Edellisessä verkostotapaamisessa toivottiin koulutusta sekä erilaisia vinkkejä ja ideoita varhaiskasvattajien arkeen. Tämän tilaisuuden teemoina ovat varhaiskasvattajan hyvinvointi, MotoriikkaMiikan keholliset taukojumppa vinkit sekä ideoita erilaisten liikkujien liikunnan suunnitteluun.

Ohjelma

klo 13.00          Tilaisuuden avaus

Anna Parta, Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä ja Eeva Pääkkönen asiantuntija, Etelä-Savon Liikunta

klo 13.05 Itä-Suomen aluehallintoviraston ajankohtaiset asiat Virpi Launonen, Suunnittelija

klo 13.20           Varhaiskasvattaja: Miten edistää selän hyvinvointia arjessa?                     

Luennolla tutustutaan selän hyvinvointia edistäviin tekijöihin ja siihen, kuinka selän hyvinvointia voi edistää työympäristössä ja vapaa-ajalla.

Hanna Kääriäinen, liikuntatoiminnan koordinaattori, TtM, ft, Selkäliitto ry

klo 14.00          Tauko

klo 14.10          MotoriikkaMiikka

MotoriikkaMiikan Kehollisessa hassuttelussa heittäydytään leikin maailmaan toteuttamaan eri urheilulajeja omalla keholla ilman välineitä. Taukojumpiksi ja aamunavausleikeiksi soveltuvissa harjoitteissa luodaan erilaisia ympäristöjä mielikuvien ja helppojen miimisten ”illuusioiden” avulla. 

Ota koppi toimintamallista ja anna lasten keksiä lisää hauskoja ja helppoja urheilulajeja. Työpaja auttaa laajentamaan oman kehon mahdollisuuksia luoda lapsia(kin) innostavia harjoitteita sekä kykyä käyttää kehoinstrumenttia entistä monipuolisemmin. 

Miikka Mäkelä (LitM, TaM) on opettaja, yrittäjä ja aktiiviliikkuja.

klo 14.30          Liikuntaa kaikille -varhaiskasvatuksessa!

Digitaalinen ja koronavapaa työpaja, jossa sukelletaan käytännönläheisesti kaikille avoimen liikunnan suunnittelun ytimeen. Osallistujille esitellään malleja ja helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voi suunnitella sellaista liikuntaa, joka sopii hyvin erilaisille liikkujille. Työpaja on ratkaisukeskeinen ja tarjoaa oivaltavia ratkaisuja.

Työpajassa käsitellään aitoja kaikille avoimen liikunnan ilmiöitä lautapelit liikunnaksi –pelien ja muiden liikunnallisten esimerkkien kautta. Liikuntaan liittyviä aiheita tuetaan myös ikätasoisilla nostoilla tutkimuskirjallisuudesta. Osallistujien ääni pääsee kuuluviin digitaalisen vuorovaikutusalustan kautta. Koulutus tarjoaa konkreettisia toteutusmalleja, mutta antaa ideoita myös toiminnalliseen arkeen. Osallistujat saavat työpajan digitaalisen materiaalin itselleen.  

Kouluttaja: Niko Leppä Erityisopettaja, erityisliikunnanopettaja

klo 15.45  Webverkosto päättyy

Lisätietoja

Anna Parta, anna.parta@esliikunta.fi 044-3410077

Etelä-Savon Liikunta, Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä 


Tämän tilaisuuden järjestämiseen on saatu OKM:n tukea. 

Ilmoittaudu mukaan 17.2.2021 mennessä

Ilmoittaudu tällä lomakkeella Etelä-Savon Liikkuva varhaiskasvatus liikuntavastaavien verkostotapaamiseen, joka järjestetään 22.2.2021 klo 13.00-16.00 verkossa. 

Lisätietoja

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 3410077