Valtionavustus haku kunnille koulun kerhotoimintaan

16.2.2018

Haku avoinna 14.2-19.3.2018

Valtionavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen myönnetään kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.

Valtionavustus myönnetään hakemuksen perusteella. Avustusta myönnetään enintään 70 % hakemuksessa eritellyistä kokonaiskustannuksista, joten hakijan omakustannusosuus on vähintään 30 %.

Haku on auki 14.2.-19.3.2018 klo 16.15 saakka.