Tästä Hyvää Seuraa -hanke

25.5.2020


Tästä Hyvää Seuraa –hanke toteutetaan Etelä-Savon maakunnassa. 

Tästä Hyvää Seuraa- hankkeen tavoitteena on lisätä perheiden, nuorten ja työttömien jaksamista arjessa, liikkumisrajoitukset huomioiden. Tavoitteena on, että laaja verkosto eri puolilla Etelä-Savoa, paikalliset urheiluseurat luovat uusia liikunta mahdollisuuksia.

Toimenpiteet:

Seurat innovoivat täysin uusia ohjaus- ja opetustuokioita esim. sähköisten kanavien kautta. Hyödynnetään ympäröivää luontoa ja luodaan uudenlaisia lähiympäristön liikuntatuokioita sekä lähiympäristön liikuntapaikkoja. Urheiluseurat verkostoa vahvistetaan entisestään etä- ja digitaalisten menetelmien kautta. Seurat oppivat toisiltaan uusia toimintatapoja sekä yhteistyömalleja. Luodaan iloa ja virkeyttä liikunnan avulla poikkeusolosuhteissa.

Varsinaisena kohderyhminä ovat lapsiperheet, nuoret ja työttömät. Välillisinä kohderyhminä ovat seuroihin liittyvät verkostot ja muut yhteistyötahot.

Hanketta hallinnoi Etelä-Savon Liikunta ry ja projektipäällikkönä toimii Liisa Haikonen.

Mukaan on saatu 19 urheiluseuraa Etelä-Savosta. Mikkelistä on mukana hankkeessa seuraavat seurat: Anttolan Urheilijat, Brahen Voimistelijat, Mikkelin Voimistelijat, Urheiluseura Hatsina, Mikkelin Kissat, Mikkelin Kilpa-Veikot sekä Juniori Jukurit. Savonlinnasta hankkeessa mukana: STPS, Savonlinnan Taitoluistelijat, Olavin Rasti, Savonlinnan Hiihtoseura, Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta, Juniori-SaPKo sekä Savonlinnan Riento. Muut mukana olevat seurat: Rantasalmen Urheilijat, Sulkavan Urheilijat, Juvan Urheilijat/hiihtojaosto, Mäntyharjun Virkistys ja Pieksämäen Seudun Liikunta.

Hankkeen rahoittajan toimii Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) ja Etelä-Savon Ely-keskus kansallinen rahoittaja. Hanke toimii ajalla 1.5.- 31.10.2020.

Lisätietoja:

Tästä Hyvää Seuraa- hanke projektipäällikkö Liisa Haikonen

liisa.haikonen@esliikunta.fi