DIGIVOIMAA - digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta

Digihyvinvoinnilla tarkoitetaan tilaa, jossa subjektiivista hyvinvointia ylläpidetään digitaalisissa ympäristöissä. Hanke kehittää nuorille pitkäaikaisia digitaalisia valmiuksia, joilla tuetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä toimintakykyä. Hankkeessa mallinnetaan digihyvinvointiohjelma sekä tuotetaan digihyvinvoinnin arviointimittaristo ja valmennusohjelma kansalliseen levitykseen.

ESLi tuo digihyvinvoinnin kehittämiseen elintapaohjauksen (uni, liikunta, ravitsemus) näkökulman ja siten tukee erityisesti digihyvinvoinnin "vastuullisuus, turvallisuus ja terveys" - ulottuvuutta. 

Yhteystiedot

Netta Tuhkanen

Netta Tuhkanen
Etelä-Savon Liikunta ry
netta.tuhkanen@esliikunta.fi
044 0505241

Euroopan unioini
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
XAMK
ESLi
Mediakasvatusseura
Ammattiopisto Spesia