Kylät liikkeelle

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on elävöittää maaseudun toimintaa luomalla edellytyksiä toimintaan ja harrastamiseen sekä luoda kylille yhteishenkeä. Hankkeessa kootaan verkostoja yhteen ideoimaan erilaisia toimintoja, jotka koetaan puutteeksi. Toiminta kohdistuu kaikenikäisiin asukkaisiin. Tärkeä toimenpide on huolehtia elintapaohjauksen (liikunta, ravinto, uni) juurruttamisesta maaseudun asukkaisiin antamalla koulutusta ja elintapaneuvontaa.

Toimenpiteet

Hankkeessa aktivoidaan lapsia/nuoria aikuisten esimerkin voimalla, keksitään uusia toimintatapoja kaikkien liikuttamiseen ja innostamiseen, kartoitetaan kansalaisilta millaista toimintaa he haluavat ja laitetaan toiminnat käyntiin sekä järjestetään innostavia tapahtumia. Elintapaneuvontaa viedään eteenpäin maaseudulla ja painotetaan liikunnan, ravinnon ja unen tärkeyttä jokaiselle. Kaikkien näiden eri toimien kautta kohdennamme toimintaamme myös syrjäytymisvaarassa oleviin ja heidän toiminta-/työkykynsä vahvistamiseen yhteistyössä kuntien liikuntatoimijoiden kanssa.

Pääteemat ja konkretia hankkeessa:

  • Elintapaohjauksen juurruttaminen myös maaseudulle
  • Kokeilukulttuuri
  • Tapahtumat
  • Perheet liikkeelle

 

Osallistujat/kohderyhmä

Kaikki kylien asukkaat (perheet), kyläyhdistykset, kuntien liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi, muut yhdistykset, urheiluseurat sekä työelämän ulkopuolella olevat (työ - ja toimintakyvyn parantaminen).

Hankkeen hallinnoija

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry

Yhteistyökumppanit

Yhteistyöverkostoina toimivat: Järvi-Suomen kylät, koulut, urheiluseurat, kuntien liikunta-,nuoriso- , kulttuuri- ja sivistystoimet, yritykset ja kaikki kuntien asukkaat.

Rahoitus

Kokonaisrahoitus: 244 520€

Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

Muu rahoitus: ESLi:n omarahoitus.

Kesto

Hanke toimii ajalla 1.3.2019–28.2.2021

Lisätietoja  

Kalle Husso                                    Johanna Vesanto

Projektipäällikkö                             Projektikoordinaattori

Etelä-Savon Liikunta ry                  Etelä-Savon Liikunta ry

kalle.husso(at)esliikunta.fi              johanna.vesanto(at)esliikunta.fi

p. 044 341 0075                             p. 044 736 8507