Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset 2018 haettavana

30.10.2017

Hankkeet voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei kuitenkaan sisällä koulupäivän liikunnallistamista, koska näille hankkeille on oma hallitusohjelman kärkihankkeen Liikkuva koulu –haku alkuvuodesta 2018.

Kehittämisavustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen vuodelle 2018

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2018.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa.

Hankkeet voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei kuitenkaan sisällä koulupäivän liikunnallistamista, koska näille hankkeille on oma hallitusohjelman kärkihankkeen Liikkuva koulu –haku alkuvuodesta 2018.

Lasten ja nuorten ikäryhmän osalta erityisenä painopisteenä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Hakuaika päättyy 30.11.2017 klo 16:15.

 

Pyydän välittämään tietoa hausta tarpeelliseksi katsomillenne tahoille verkostoissanne. Alla linkit uuden sähköisen asiointipalvelun käytön helpottamiseksi tehtyihin koulutusvideoihin sekä 13.11 ja 17.11 tulossa oleviin verkkokoulutuksiin.

 

https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/s6bz5n98

 

https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/obtfi0eg

 

Lisäksi on tulossa aiheeseen liittyviä verkkokoulutuksia seuraavina olevina aikoina osoitteessa https://avi.adobeconnect.com/esavi/ . Ajat: 13.11. klo 9-10 ja

17.11. klo 13-14.

 

Hakuohje ja lisätietoa kehittämisavustuksesta löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla:

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset

 

Lisätietoja 

Pirjo Rimpiläinen, liikuntatoimen ylitarkastaja

p. 040 5060115, pirjo.rimpilainen ( at) avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Opetus-ja kulttuuritoimi -vastuualue

Jääkärinkatu 33, 50130 MIKKELI