Tulossa - Lasten Liike lukuvuodelle 2018-2019

8.2.2018


Iloa ja liikettä iltapäiviin seura-koulu yhteistyöllä!

​Lasten Liikkeen tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallista harrastustoimintaa
mahdollisimman monelle alakouluikäisille lapselle.

Toimintaa järjestetään paikallisten toimijoiden yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä.

Kerhoihin tavoitellaan erityisesti lapsia, joilla ei ole mahdollisuuttamuuhun harrastustoimintaan.

Suositeltavaa on, että eri tahot järjestävät toimintaa yhteistyössä. Toimintaa järjestävät tahot saavat taloudellista tukea kerholle ja he sitoutuvat toteuttamaan kerhoja sille
määriteltyjen edellytysten puitteissa. Tukea voi saada olemassa olevaan toimintaan, jonka laatua halutaan parantaa tai jonka jatkuminen voidaan tuella taata.

Hakukriteerit
1. Toiminnasta vastuullisen hakijan tulee olla urheiluseura (ry),
muu yhdistys (ry) tai muu kolmannen sektorin toimija (esim.
seurakunta) tai em. tahot yhdessä.
2. Vastuullinen hakija ei voi olla yritys (oy tms), koulu, kunta, lajiliitto
eikä aluejärjestö. Jälkimmäiset tahot voivat kuitenkin olla
yhteistyössä suunnittelemassa ja järjestämässä toimintaa.
3. Vastuullisella hakijalle tulee olla y-tunnus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä
jo tuen hakuvaiheessa.
4. Toiminnan toivotaan sijoittuvan iltapäiviin n. klo 12-16 välille.
Perustellusti toiminta voi ajoittua kuitenkin myös koulupäivän
sisälle tai aamupäiviin. Toiminta on suunniteltava alustavasti jo
hakuvaiheessa.

Tuen määrä
Tukea voi hakea 500-2000 EUR / lukuvuosi.
Tuen voi käyttää:
• Ohjaajien palkkioihin
• Liikuntavälineisiin
• Suurille tai erityisryhmille toisen ohjaajan palkkioihin
• Muuhun tarvittavaan tukeen esim. kuljetukset ja tilavuokra
Suurin mahdollinen tuki edellyttää suurta tai erityiskerhoryhmää.
Tuen jakautuminen tulee osoittaa ja perustella hakemuksessa.
Tuki haetaan koko lukuvuodeksi kerralla ja se maksetaan
kahdessa osassa (syksy ja kevät).


Haetun tuen lisäksi toimintaa järjestävät tahot saavat:
1. Ohjaajakoulutuksen (arvo noin 100 EUR / ohjaaja)
2. Kerhon starttipaketin (arvo noin 100 EUR)
Pakettiin sisältyy mm. markkinointimateriaaleja, kerhovinkkejä
ja kerhopassit lapsille.

  1. Haku on avoin kaikille eteläsavolaisille seuroille ja hakulinkki aukeaa viikolla 10 ja on auki koko maaliskuun 31.3. asti.
  2. Tuenhaku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, jonka voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin. Hakemus tallentuu Suomisportiin

Lisätietoja: www.lastenliikepaiva.fi 

Anna Parta anna.parta@esliikunta.fi 0443410077