Ylimääräinen ESR-haku Itä-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin - rahoitushaku päättyy 14.4.2020

8.4.2020

Etelä-Savon Liikunta ry hakee em. rahoitusta urheiluseuroille. ESLi tulee koordinoimaan hanketta, jossa seurat eivät ole suoraan tuen saajia, vaan tuottavat ostopalveluiden kautta sisältöä ja toimintaa hankkeelle kilpailutukseen perustuen.

 

Alkaa: 26.3.2020 
Päättyy: 14.4.2020 (ESR) 

 

Kohderyhmänä hankkeessa ovat lapsiperheet, nuoret sekä työttömät. Hankkeessa on tavoitteena yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen. Esimerkkinä yhteisöllisyydestä on vaikka liikunnan lisääminen erilaisten sähköisten kanavien  kautta, innovatiivisten lähiliikkumismallien kautta tai muu etätoiminta. Edellä mainituissa on huomioitava korona epidemian ajankohtaan liittyvät rajoitukset.

 

Hankesuunnitelmassa esitettävä todennettava tuotos, jota vastaan avustus maksetaan.

Tuotoksen voi jakaa osiin – Tuotoksena esim. neuvontapalvelujen toteutusmalli, kohderyhmän tavoittamisen keinot poikkeustilanteessa, etätyön/etäopetuksen toteutuskäytännöt, viestinnän toteutusmallit poikkeusoloissa, toimintojen uudelleenjärjestelyt/osallisuutta tukevien toimintamallien toteuttaminen sosiaalista etäisyyttä vaativissa tilanteissa – Tuotokset voivat olla esimerkiksi raportti, video, nettisivusto, levitettävä materiaali, sarja tietoiskuja tai koulutuksia.

 

Hankkeen toteutumiseen tarvitaan urheiluseuroja, jotka tuottavat em. toimintoja kilpailutukseen perustuen.  Jotta voimme hakea hanketta tarvitsemme yhteistyö seuroja hankehakemus vaiheessa. Hankkeeseen mukaan lähtevät ilmoittautukaa maanantaihin 13.4.2020 mennessä klo 12.00 mennessä. mari.makkonen@esliikunta.fi.

 

Tämä tulee todella nopealla aikataululla, koska saimme tiedon tästä 26.3. ja hakuaika päättyy tiistaina 14.4.2020.

 

Mari Makkonen, aluejohtaja Etelä-Savon Liikunta ry  p 044 341 00 59