Iloa liikunnasta - Itä-Suomen varhaiskasvatuksen liikuntawebinaari

  • ke 19.5.2021 klo 1316
  • Microsoft Teams

Itä-Suomen varhaiskasvatuksen liikuntawebinaarin ohjelma 19.5.2021

13.00 Avaussanat

Pirjo Rimpiläinen, liikuntatoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kuulumiset

Nina Korhonen, asiantuntija, OPH

13.15 Omaehtoisuutta edistävä liikuntakasvatus

Arto Laukkanen, LitT, liikuntakasvatuksen ja liikuntaa edistävän vuorovaikutuksen dosentti, Jyväskylän yliopisto

Omaehtoisuuden edistäminen on noussut kasvatus- ja opetusalan kuumaksi aiheeksi viime vuosina. Esityksessä kerrotaan sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti, miten sisäistä intoa liikuntaan voidaan edistää tehokkaimmin suhteuttamalla toiminnan omaehtoisuutta ja struktuuria - eli muun muassa sääntöjä ja rajoja - lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavalla tavalla.

14.00 Kahvitauko

14.10  Iloa ja hyvinvointia positiivisesta pedagogiikasta

Eliisa Leskisenoja, KT, opettaja, Oulun normaalikoulu

Positiivisessa pedagogiikassa pyritään luomaan toimintakulttuuria, joka keskittyy jokaisesta lapsesta löytyviin vahvuuksiin ja kykyihin. Myönteiset tunteet edistävät myös oppimista. Puheenvuorossa käsitellään positiivista pedagogiikkaa yleisemmin sekä liikunnallisuuden tukemisen näkökulmasta.

14.45 100 leikkiä

Piia Kleimola, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

100 leikkiä on Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen - alueellisen kulttuurin kehittämistehtävän ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry:n yhteistyö. Sadan leikin hengessä osiossa liikutaan, leikitään ja lauletaan.

15.15 Tauko

15.20  Sujuvat(ko) siirtymät? Hoitopäivän siirtymätilanteiden helpottaminen toiminnallisin keinoin

Paula Muranen, toimintaterapeutti, erityisohjaaja, Perpekeskus

Tiiviissä puolituntisessa poristaan siirtymätilanteista päiväkodin arjessa. Miten siirtymiä voisi helpottaa ja mikä siellä mahdollisesti haastaa? Alustuksen jälkeen tuumataan teemaa yhdessä ja jaetaan käytännön vinkkejä!

15.55 Päivän yhteenveto

16.00 Koulutus päättyy

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintovirasto, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma, Etelä-Savon Liikunta ry, Pohjois-Karjalan Liikunta ry ja Pohjois-Savon Liikunta ry.