Jonot mataliksi pelit ja leikit (1,5 t)

  • ti 19.9.2023 klo 1718:30
  • Savonlinna

JONOT MATALIKSI -koulutuskokonaisuuteen kuulu 6x1,5 tunnin kestoiset teemakoulutukset 6-12-vuotiaiden lasten liikuntaan.

  • Pelit ja leikit
  • Lapsen itsetunnon tukeminen
  • Yhdessä kisaillen
  • Motoriset perustaidot 1-2 lk
  • Motoriset perustaidot 3-6 lk
  • Pieni liikuntatila

keskeisinä painopisteinä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.

Pelit ja leikit 1,5t

Koulutuksessa käydään itse tehden läpi erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Hinta: Koulutus toteutetaan seurojen kesätoiminnan avustuksen koulutustuella (OKM:n avustus) ja se on seuroille maksuton.

Kouluttajana Eveliina Majaranta.

Lisätietoja Anna Parta 0443410077


Ilmoittautumislomake

Ilmoittautuminen 12.9.2023 mennessä

Hyväksyn, että tiedot tallennetaan ESLin koulutusten tiedottamista ja tilastointia varten. (oletus)