Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu työpaja: Toiminnallinen oppiminen

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu työpajat järjestetään Itä-Suomessa maakunnittain syyskuussa 2022. Työpajan järjestää Itä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry:n, Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n ja Pohjois-Savon Liikunta ry:n kanssa. 

Työpaja

  • Mikkelissä keskiviikkona 28.9.22, paikka Saimaa Stadiumi.

Työpajat järjestetään iltapäivän mittaisina kello 12-15.15.

Työpajan sisältö: toiminnallinen opetus aineenopetuksessa

Fyysisesti aktiivinen toimintakulttuuri vaikuttaa myönteisesti oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen. Vahvista omaa osaamistasi hyödyntää liikkumista oppimisen tukena yläkoulussa ja toisella asteella. Koulutuksessa:

  • perustellaan tutkimustietoon pohjautuen liikunnan ja oppimisen välistä yhteyttä
  • tarjotaan valmiita työtapoja eri oppiaineryhmille oppituntien aktivoimiseen ja istumisen katkaisemiseen
  • jaetaan oppiaineryhmittäin kokemuksia ja ideoita fyysisen aktivoinnin toteuttamisesta oppitunneilla.

Toiminnallisten koulutustyöpajojen tarkoituksena on tuoda toiminnallisen opetukset menetelmiä tutuksi niin aineenopettajille kuin ammatillisille opettajille. Osallistuja voi ottaa mukaan oman koneen tai tabletin, jotta jokainen pääsee tutustumaan materiaaleihin koulutuksen aikana.

Kouluttaja: Niina Loukkola, Yliopisto-opettaja, liikuntakasvatus, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Lisätietoja

Etelä-Savon Liikunta ry 
Anna Parta, anna.parta(at)esliikunta.fi, p. 044 3410077

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Jenna Koistinen, jenna.koistinen(a)avi.fi, p. 0295 016 840

Ilmoittautuminen päättyy: 14.9.2022 0:00