Kirje seuroille 10.11.2023/Etelä-Savon Liikunta ry:n hallitusedustajien valinnat joulukuun vuosikokouksessa

10.11.2023

 Etelä-Savon Liikunta ry:n hallitusedustajien valinnat joulukuun vuosikokouksessa

 

ESLin kevätkokous 2023 nimesi ehdollepanotoimikunnan tekemään vuoden 2023 syyskokoukselle esityksen sääntöjen mukaisesti hallituksen edustajista.

Jäsenet ovat: Marita Mattila Mäntyharjulta (pj.), Eero Sistonen Rantasalmelta, Auri Saloranta Pieksämäeltä ja Juha Putkonen Mikkelistä.

Tämän vuoden syyskokouksessa on erovuorossa normaalin kolmen toimikauden jälkeen puheenjohtaja ja 4 hallituksen jäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja 4 hallituksen jäsentä alkavalle 2 vuoden kaudelle 2024-2025.

Erovuoroisina ovat

pj. Mervi Simoska Mikkelistä
vpj. Jorma Laasonen Pieksämäeltä
jäsen Juhani Mustonen Juvalta
jäsen Sari Karppi Mäntyharjulta

Lisäksi Tiina Tilaeus Rantasalmelta, koska hän tuli valituksi vain vuodelle 2023 eronneen Maija Kapasen tilalle.

Hallituksessa jatkavat

Hallituksen varapuheenjohtajana 
Jarmo Akkanen Mikkelistä

Hallituksen jäseninä 
Hannu Tiusanen Kangasniemeltä, 
Reetta Häkkinen Mikkelistä ja 
Simo Räty Savonlinnasta


ESLin puheenjohtaja  

ESLi etsii puheenjohtajaa, joka 

1. tuntee laaja-alaisesti liikuntakulttuuria, yhteiskuntaa, urheilutoimintaa ja seuroissa tapahtuvaa toimintaa ja haluaa edistää liikunnan ja urheilun asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

2. ymmärtää muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset järjestö- ja seuratoimintaan

3. sitoutuu ESLin tavoitteisiin

Liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.

 

Yhdistys huolehtii jäsentensä yhteisistä kehittämis- ja edunvalvontatehtävistä sekä tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien toteuttamista.

 

 

 

Yhdistys edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä toimii puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta noudattamalla eettisen kriteeristön periaatteita:

tasa-arvo ja yhdenvertaisuus,

turvallinen toimintaympäristö,

hyvä hallinto,

antidoping,

kestävä kehitys.

 

4. omaa hyvät verkostot ja osaa vaikuttaa sekä johtaa isoa kansalaisjärjestöä  

5. omaa halua ja kykyä esiintyä julkisesti ja ESLin arvoja edistäen

Ehdollepanotoimikunta pyytää seuroja toimittamaan sille ehdotuksensa hallituksen puheenjohtajaksi 24.11.2023 klo 12:00 mennessä perusteluineen ja henkilöesittelyineen (valokuva mukana) liitteenä olevalla lomakkeella. Hakemus mahdollisine liitteineen lähetetään osoitteeseen mari.kurtti@esliikunta.fi

Hallituksen jäsen

Ehdollepanotoimikunta etsii 4 jäsentä hallitukseen (mahdollisuus esittää jäsentä myös varapuheenjohtajaksi)

Ehdokkailta toivotaan seuraavaa: ehdokas 

1. tuntee liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa, ymmärtää siinä tapahtuvia muutoksia sekä omaa verkostoja ja kyvyn verkostoitua

2. haluaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja visioimaan urheilun ja liikunnan tulevaisuutta ja strategiaa ESLissä

3. sitoutuu kehittämään ESLin toimintaa yhteisen strategian mukaisesti sekä käyttää aikaansa hallitustyöskentelyyn sekä seurojen kanssa toimimiseen 

4. haluaa edistää ESLin arvoja, yhteisöllisyyttä ja urheilun eettisiä periaatteita 

5. omaa kokemusta liikunnan ja urheilun saralta erityyppisistä seuroista

6. ymmärtää yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vaikutukset ESLin ja seurojen toimintaan 
ja osaa visioida kehityksen trendejä ja esimerkiksi uusia varainhankinnan mahdollisuuksia 

Ehdollepanotoimikunta pyytää toimittamaan ehdotukset hallituksen jäsenistä 24.11.2023 klo 12.00 mennessä perusteluineen ja henkilöesittelyineen (valokuva mukana) liitteenä olevalla lomakkeella. Hakemus mahdollisine liitteineen lähetetään osoitteeseen mari.kurtti@esliikunta.fi

Ehdollepanotoimikunta kannustaa seuroja lähettämään ehdokkaita eri puolelta Etelä-Savoa, eri taustaisia ja ikäisiä henkilöitä, eri sukupuolta olevia ja erilaisista seurataustoista. Ehdollepanotoimikunta toivoo monimuotoista ehdokasasettelua.

Ehdollepanotoimikunnan esitys on toimitettu jäsenistölle kokouskutsun mukana.

Lisätietoja: Marita Mattila 040 5319942