Liikunnan tädennyskoulutusta varhaiskasvattajille

25.3.2024

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin
varhaiskasvatus) sekä yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana. Täydennyskoulutusta järjestävät liikunnan aluejärjestöt eri puolilla Suomea. Aluejärjestöt tarjoavat työyhteisölle tai kunnalle koulutusta sekä sparrausta fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen.
Koulutukset tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä
lasten liikkumisen lisäämiseen ja oman työn kehittämiseen Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden 2022 ja Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten 2016 pohjalta.