Nuorten kesätöitä ja kesätoimintaa tuetaan

21.4.2021

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on myöntänyt 1 710 425 euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan sekä kesäyrittäjyyden lisäämiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista sekä nuorten kesäyrittäjyyttä ja työelämätaitoja. 

Nuorisoalan järjestöille osoitetuilla avustuksilla lisätään lapsille ja nuorille tarkoitettua harrastustoimintaa vuoden 2021 kesällä. Avustusta sai 15 hanketta yhteensä 283 425 euroa. 

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa miljoona euroa avustuksina edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. Aluejärjestöt työllistävät jonkin verran myös itse nuoria erilaisiin tehtäviin. 

Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota. 

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin. 

- Kaikki tiedämme, että korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Siksi tulevana kesänä on vielä tavallistakin tärkeämpää tarjota lapsille ja nuorille matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja kesätöitä. Olen tyytyväinen, että eri toimijat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan ja tarttuneet haasteeseen lisätä nuorten kesätyö- ja kesätoimintamahdollisuuksia, sanoo ministeri Annika Saarikko. 

Nuorten kesäyrittäjyystaitojen tukemisella lisätään nuorten yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Avustusta sai neljä hanketta yhteensä 427 000 euroa. Avustamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota kesätyötä vailla oleviin nuoriin ja siihen, että erilaisista taustoista tulevilla nuorilla on mahdollisuus osallistua hankkeisiin. 

- Kesäyrittäjyys on nuorelle hyvä tapa tutustua työelämään. Samalla nuori oppii tärkeitä työelämä- ja yrittäjyystaitoja, ministeri Saarikko sanoo.