Rive ja HNMKY kouluttavat: Moninaisuuden kohtaaminen ja johtaminen 2

20.12.2021

Rive-hankkeen ja HNMKY:n yhteistyökoulutus MOK eli kulttuurienvälisen kohtaamisen ja moninaisten ryhmien johtamisen koulutus on liikunta- ja nuorisoaloille kehitetty täydennyskoulutuspaketti. Koulutus on luotu yhteistyössä Helsingin ja Adelaiden yliopistojen kanssa ja se on suunniteltu vuorovaikutteiseksi, arkityöhön sovellettavaksi koulutukseksi. MOK kehittää osallistujien kulttuurienvälisen viestinnän taitoja ja tarjoaa välineitä ohjaamiseen. 

Koulutus on maksuton ja se koostuu kolmesta työpajasta. Voit ilmoittautua kaikkiin tai vain yksittäisiin koulutuspäiviin.

Rive-hanketta tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Työpajat:

1) Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin vaikutus ohjaustyöhön keskiviikkona 19.1.2022 klo 12:00 - 16:00

 • Kulttuurin ja identiteetin määrittely ja kulttuurivaikutteet ohjaustyössä
 • Arvot osana kulttuuria ja ryhmätoimintaa
 • Aivojen kulttuurinen "ohjelmointi" ja nopea ja hidas ajattelu2) Miten viestin monikulttuurisessa ympäristössä tiistaina 8.2.2022 klo 12:00 - 16:00

 • Ennakkotehtävä: oman ohjaus/viestintätilanteen nauhoittaminen ja itsearvio
 • Oman viestintätyylin ja -tapojen kartoittaminen
 • Suomalainen viestintäkulttuuri
 • Metapuhe ja kulttuuriherkkä lähestymistapa3) Kulttuurinen itseymmärrys - tiistaina 15.3.2022 klo 12:00 - 16:00

 • Kulttuurien kirjoa - kulttuurienväliset oppimistilaisuudet
 • Oman maailmankuvan taustavaikuttimet
 • Monikulttuurisuustavoitteiden asettaminen
 • Omien resurssien ohjaaminen


Lämpimästi tervetuloa!

ILMOITTAUDU LINKISTÄ>>>https://bit.ly/MOKRIVE22⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠