Rekisteriseloste Yöpyöräily 2023

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Etelä-Savon Liikunta ry, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli Järjestelmää hallinnoi Etelä-Savon Liikunta ry yhdessä July Partners Oy:n kanssa.

2. Rekisteriasiat
Pyrimme vastaamaan rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viipymättä, kuitenkin viimeistään viikon sisällä tiedustelun saapumisesta.

Tiedustelut kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle toimistosihteeri Merja Tarkiaiselle, merja.tarkiainen(at)esliikunta.fi.

3. Rekisterin nimi
Yöpyöräily–tapahtuman 2023 osanottajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedot rekisteriin muodostuvat asiakkaiden omasta ilmoituksesta tapahtumaan tehtävän ilmoittautumisen yhteydessä. Tässä tapauksessa tapahtumaan osallistuvan yhteystiedoista, joita tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon, laskutukseen ja tarvittaessa tapahtumaan liittyvään yhteydenpitoon. Evention -ilmoittautumisjärjestelmässä laskulle kertyviä tietoja tarvitaan kirjanpidollisten tapahtumien seurantaan ja ylläpitoon. Henkilötietoja ei luovutetaan ulkopuolisille ei tiedotus- eikä markkinointitarkoituksiin. Etelä-Savon Liikunta ry käyttää edellisen vuoden yhteystietoja ainoastaan seuraavan vuoden vastaavan Yöpyöräily -tapahtuman markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yöpyöräily–tapahtumaan ilmoittautuneen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen yritys, maksu liikuntasetelillä, liikuntasaldolla, verkkomaksulla tai muulla maksutavalla osallistumismaksun määrittelyä varten.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot rekisteriin muodostuvat asiakkaiden omasta ilmoituksesta heidän ilmoittautuessaan Etelä-Savon Liikunta ry:n järjestämään Yöpyöräily–tapahtumaan 2023.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Osanottajien yhteystiedot lisätietoineen ovat Etelä-Savon Liikunta ry:ssä tapahtuman vastuuhenkilön Lasse Montosen sekä toimistosihteeri Merja Tarkiaisen käytössä ennen tapahtumaa yhteydenpitoa ja kirjanpidollisia toimenpiteitä varten. Henkilötietoja ei luovuteta missään tilanteessa ulkopuolisille ei tiedotus- eikä markkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen poistaminen
Tiedot poistetaan rekisteristä automaattisesti ennen seuraavan vuoden tapahtumaa. Sitä ennen edellisen vuoden osallistujille lähetetään Etelä-Savon Liikunta ry:n toimesta kutsu tulevaan tapahtumaan aiemmin ilmoitettuun sähköposti osoitteeseen. Kaikki tapahtumanaikaiset listaukset tuhotaan asianmukaisella tavalla tapahtuman jälkeen. Rekisterin yhteyshenkilö toimistosihteeri Merja Tarkiainen hoitaa kaikki rekisteriin liittyvät pyynnöt. Yhteydenotot merja.tarkiainen(at)esliikunta.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Etelä-Savon Liikunta ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tietoja turvaavilla teknisillä toimenpiteillä