Tukea nuorten työllistämiseen

22.4.2021

OKM on myöntänyt Etelä-Savon Liikunta ry:lle 52 500 € erityisavustuksen edelleen haettavaksi urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin ajalle
1.5.-30.9.2021.

Lisätiedot ja hakulomake