Etelä-Savoon myönnettiin 9 kunnalle Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen avustusta

17.5.2024

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset harrastamisen Suomen mallin avustuksista. Avustuksen saajat järjestävät lapsille ja nuorille harrastustoimintaa lukuvuonna 2024–2025.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 miljoonaa euroa 247 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 258 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kevään 2024 hakukierroksella aluehallintovirastoilta 21,5 miljoonaa euroa.

Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2024–2025, ja niiden avulla voidaan järjestää noin 11 000 kerhoa yli 2000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 150 000 lasta tai nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Toiminta kattaa perusopetuksen 1.—9. luokkien oppilaat. Aluehallintovirastot myöntävät avustusta mallin toteuttamiseen. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia myös yksityisen tai kolmannen sektorin edustajat. Tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 422 285 euroa 31 hakijalle.

Etelä-Savon osalta avustusta saaneet kunnat ja avustuksien summat Avustusvisualisointi – Avustukset (aviavustukset.fi)

Lisätietoja: 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Suunnittelija Lauriina Aninko-Takkunen, p. 0295 016 319

Ylitarkastaja Mervi Hotokka, p. 0295 016 594

 

Kuva: Terotemedia Oy